Facebook wordt steeds belangrijker in de wereld van marketing en presentatie, zowel op professioneel niveau als voor de gewone gebruiker. Om je product onder de aandacht van de mensen te krijgen lijkt een simpele formule te gelden: hoe meer likes, hoe meer succes. Zo simpel is het niet. Facebook maakt gebruik van een algoritme die ‘Edgeranking’ heet. Hier een korte introductie.

Wat betekent Edgeranking?

Het begrip edge is de naam die Facebook geeft aan alle content die op het platform verschijnt. Voorbeelden van content op Facebook zijn: een status update, een like of reactie op een status update, maar ook het uploaden van een foto en het aanpassen van je relatiestatus. De Edgerank is een algoritme dat Facebook heeft ontwikkeld om de relevantie van de content te bepalen. De algoritme maakt dus een selectie van alle online content en presenteert dit aan jou.  

Bepalende factoren voor je zichtbaarheid

Zoals in de inleiding is gezegd is de hoeveelheid likes niet allesbepalend. Sterker nog, dit element is maar een klein onderdeel van de zichtbaarheid van jouw pagina. Laten we kijken naar wat er wel voor zorgt dat je meer gezien wordt. Ten eerste de affiniteit. Deze score in de Edgerank laat zien hoe ‘close’ jij met een andere gebruiker bent. Dit komt erop neer dat hoe meer iemand jouw pagina bezoekt, hoe vaker je in zijn timeline zal verschijnen. Ten tweede speelt het gewicht een rol in de algoritme. Het gewicht van content heeft te maken met het soort inhoud ervan. Sommige informatie heeft meer waarde en wegen daarom zwaarder. Foto’s, video’s en links hebben bijvoorbeeld meer waarde dan tekstberichten. Ten slotte is verval een belangrijke factor in het geheeld. Simpel gezegd komt het erop neer dat nieuwe berichten relevanter zijn dan oude berichten. Kortom, houd deze aspecten van Edgeranking in de gaten bij het bepalen van je marketingstrategie.

Bron: https://www.like4you.nl/